• Petrochemical Industry

  • Food and Beverage

  • Chemical Industry

  • Compressors and Pumps

AIGNEP

Chúng tôi là nhà sản xuất đường ống, phụ kiện và thiết bị thuộc Hệ Thống Khí Nén Italia.

Các sản phẩm chính:

  • Fittings
  • Automatic Quick Couplings
  • Valves
  • Cylinders
  • FRL
  • Infinity

"Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm"